Sentýabr 20, 2020 11:48 Asia/Ashgabat
  • Taht-e Rawançi: ABŞ-nyň galp möhleti geçdi we sanksiýalar yzyna gaýdyp gelmedi

Eýranyň BMG-däki ilçisi we hemişelik wekili, ABŞ-nyň BMG Howpsuzlyk Geňeşiniň 2231-nji kararyna garşy sanksiýalaryň ýatyrylandygyny öňe sürüp, ABŞ-nyň galp möhleti geçdi we sanksiýalar yzyna gaýdyp gelmedi diýdi.

Eýranyň BMG-däki ilçisi we hemişelik wekili Majid Taht-e Rawançi ýekşenbe güni twit ýazyp: BMG Howpsuzlyk Geňeşine agza döwletleriň pozisiýasy, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň BMG Howpsuzlyk Geňeşiniň agzasy däldigi, şonuň üçin "trigger" talaplarynyň ähmiýeti ýokdygyny yglan etdi.

Teswirler