Sentýabr 20, 2020 11:54 Asia/Ashgabat
  • Galibaf ABŞ-nyň duşmançylykly hereketlerine garşy akylly we işjeň hereket etmegiň zerurdygyny nygtaýar

Eýranyň Yslam şura mejlisiniň başlygy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň duşmançylykly hereketlerine garşy akylly we işjeň hereket etmegiň zerurdygyny aýtdy.

"Muhammet Bager Galibaf" Eýranyň Yslam şura mejlisiniň başlygy, şu gün, ýekşenbe güni Mejlisiň açyk maslahatynda ABŞ-nyň soňky hereketlerine salgylanyp Duşman Eýran halkynyň abraýy we çydamlylygy sebäpli islän zadyny alyp bilmedi, ýöne Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bu kanuny we syýasy şowsuzlyklaryndan begenmeli däl, sebäbi käbir geleňsizlik dowam etse, duşman sanksiýalary güýçlendirmek üçin ädim ädim öňe sürüp gadaganlyklary täze düzgüne salar diýip nygtady.

Teswirler