Jan 14, 2021 22:31 Asia/Ashgabat
  • Ruhani: Daşary ýurt maýa goýumlarynyň 56 göterim ýokarlanmagy, iň ýokary basyşyň şowsuzlygynyň alamaty

Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti ýurduň erkin zolaklaryna daşary ýurt maýa goýumlarynyň 56 göterim ýokarlanmagyny iň ýokary basyşyň we ykdysady terrorçylygyň ýeňilmeginiň alamaty diýip atlandyrdy.

Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani penşenbe güni erkin we ýörite ykdysady zolaklarda 60 düýpgurluşyk taslamanyň açylyş dabarasyndan soňra  eden çykyşynda hasabatlara görä, Eýranyň erkin zonalary haryt import edijilerinden önüm we önüm eksport edijilerine öwürmekde üstünlik gazanandygyny görkezýär diýdi.

Tags