May 06, 2021 21:21 Asia/Ashgabat

Bütindünýä Al-Kuds güni, dünýädäki azatlyk söweşijileriniň mukaddes Remezan aýynyň soňky anna güni basybalyjy sionist režimiň sütemine garşy çykyş we ýöriş edilýän günidir. emma korona pandemiýasy sebäpli, bu ýyl, geçen ýylky ýaly, Halkara Kuds gününde ýygnanyşyklar we ýörişler bolmaz.

onuň ýerine Içerki we halkara wirtual skanerler # Al-Quds_Nearly, #Quds_Sharif_near_We, qods_is_closer # hastaglary bilen "Kuds azatlygy ýakyn" şygary bilen başlandy.