Jun 23, 2021 11:34 Asia/Ashgabat
  • Muhammet al-Husi: Erkin ulgamlar Amerikany gorkuzdy

Yemenemeniň ýokary Syýasy Geňeşiniň başlygy ABŞ-nyň Al-Masira teleýaýlymyna we käbir Eýran, Liwan we Yrak kanallaryna girişini petiklemek baradaky hereketiniň ABŞ-nyň bu kanallardan gorkýandygyny görkezýändigini aýtdy.

Sputnik habar gullugynyň çarşenbe güni beren habaryna görä; Yemeniň Milli Halas ediş Hökümetiniň ýokary Syýasy Geňeşiniň başlygy Muhammet Ali al-Husi, Waşingtonyň hamala erkinlikden arka çykmagyna garamazdan "Erkin ulgamlar Amerikany gorkuzdy diýdi.

ol şeýle-de Bu sosial ulgamlaryň Amerika tarapyndan petiklenmegi, bu döwletiň demokratiýasynyň we boş şygarlarynyň ýüzüni açdy diýip sözüne goşdy.