Jul 18, 2021 13:58 Asia/Ashgabat
  • Halkara Günä Geçiş Guramasy: Bahreýn adam hukuklaryny bozýar

Halkara günä geçiş guramasynyň hasabatynda Bahreýn adam hukuklaryny bozýan ýurtlaryň biridir.

IRNA habar gullugynyň habaryna görä, Halkara günä geçiş guramasy ýekşenbe güni çap eden hasabatynda tussag edilen syýasatçy Hasan Maşimanyň öňki tussag edilmeleri hasaba almazdan 3730 gün türmede saklanylandygyny we Bahreýnde ençeme ýyl bäri tussag edilen dünýäniň iň gadymy syýasy tussaglaryndan biridigini ýazdy.

Halkara günä geçiş guramasy şeýle-de, Bahreýndäki adam hukuklary ýagdaýynyň her gezek uly ünsi çekýändigini aýtmak bilen Bahreýnde we daşary ýurtlarda adam hukuklaryny goraýjylar köp gezek bu meselä nägilelik bildirdiler diýip yglan etdi.

73 ýaşly Hasan Moşima 2011-nji ýyldaky azatlyk protestlerine gatnaşandygy üçin türme tussaglygyna höküm edildi we tussaglykda saklanýar.

Ol Bahreýn oppozisiýasynyň liderlerinden biri we Bahreýnde adam hukuklaryny goraýjylaryň iň görnükli adamlaryndan biridir.

2002-nji ýyldan bäri, Al-Wefaq partiýasynyň baş sekretary we 2005-nji ýylda Bahreýnde Al-Hak hereketiniň baş sekretary hökmünde Maşima öz ýurdunda syýasy azatlyklara we adam hukuklaryna hormat goýulmagyny isleýär.

Tags