Jul 22, 2021 22:06 Asia/Ashgabat
  • Siriýa: ABŞ we Ýewropa ýurtlary Ysraýylyň Siriýa garşy jenaýatlaryny goldaýarlar

Sionist režiminiň hüjümlerine jogap hökmünde Siriýanyň Daşary işler ministrligi bu hüjümleriň ABŞ hökümetiniň we Ýewropa ýurtlarynyň goldawy bolmazdan mümkin bolmajakdygyny aýtdy.

Siriýanyň resmi habar gullugynyň (SANA) habaryna görä, Siriýanyň Daşary işler ministrligi penşenbe güni irden Sionist režiminiň Homs welaýatyna eden hüjümlerine reaksiýa bildirdi we öz territoriýasyny, milletini we özygtyýarlylygyny goramak hukugyndan peýdalanjakdygyny aýtdy.

Bu beýannamada Sionistleriň üznüksiz hüjümleriniň, Halap rifine edilen terrorçylykly hüjümler we Al-Hasakah welaýatynyň Türkiýe tarapyndan kesilen suwlary bilen bir hatarda Siriýa garşy yzygiderli dildüwşük geosyýasy strategiýalarynyň durmuşa geçirilmegine laýyk gelýändigi aýdylýar.

Siriýanyň Daşary işler ministrligi şeýle-de, halkara jemgyýetçiliginiň agzalary tarapyndan Sionist režiminiň eden jenaýatlaryna äsgermezlik bu agzalaryň bu režimiň we DAEŞ guramasynyň we Jebhat al-Nusranyň terrorçylarynyň şärigi bolmagyna sebäp bolýandygyny yglan etdi.

Siriýa Howpsuzlyk Geňeşini Sionist režiminiň agressiýasyny ýazgarmaga we onuň öňüni almak üçin çäre görmäge çagyrdy.

Tags