Dec 03, 2021 15:41 Asia/Ashgabat
  • Eýran bilen Siriýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek

Siriýanyň Ykdysadyýet ministri Tähran-Damask ykdysady hyzmatdaşlygynyň giňelmegine ünsi çekdi.

IRIB habar gullugynyň anna güni beren habaryna görä; Eýranyň Siriýadaky ýörite sergisiniň çäginde Siriýanyň ykdysadyýet ministri Samer Al-Halil maksadymyz diňe söwda däl, Günbataryň zulumly sanksiýalaryny zyýansyzlandyrmakda Eýranyň tejribesini ulanmak isleýäris diýdi.

Siriýanyň Ykdysadyýet ministri Siriýanyň maksadynyň, Eýranyň tejribesini senagatyň lokalizasiýasyna geçirmekden ybaratdygyny belläp: Maliýe we pul geçiriş, transport we gümrük düzgünleri boýunça jemlenip bilinjek Siriýa bilen söwdanyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly birnäçe mesele bar diýdi.

Eýranyň Siriýadaky ikinji ýöriteleşdirilen sergisi sişenbe güni Damaskyň Halkara sergi merkezinde Eýran Yslam Respublikasynyň Senagat, magdan we söwda ministri, şeýle hem Siriýanyň Ykdysadyýet ministri we iki ýurtdan birnäçe telekeçi we maýadaryň gatnaşmagynda açyldy.

Tags