Sentýabr 05, 2019 16:42 Asia/Ashgabat
  • Netanýahunyň Eýrana garşy toslamasy

sionist režimiň premýer ministri benýamin netanýahu ýadro ylalaşykdaky borçlaryny azaltmak ugurdaky Eýranyň ätjek 3-nji ädimi hakda tutan tutumynyň gaýtawulynda Eýrana basyş berilmegini isledi.

IRNA habarlar gullugynyň beren habaryna görä benýamin Netanýahu şu gen Britaniýa sapar etmezden öňürti beren gürrüňlerinde şindi Eýran bilen gepleşmegiň wagty däldir belkide Eýrana basyş berilmegiň wagtydyr diýdi.

sionist režimiň premýer ministri benýamin netanýahu london saparynyň gidişinde Iňlisiň premýer ministri Boris Janson hemde bu ýurdyň goranmak ministri Mark Sper bilen duşuşyp Ysraýyla möhüm bolan meseleler barada gürrüň etjekdir.

Tag

Teswirler