20 Sentýabr 2019, 19:13
  • Ýemeniň gündogarynda Arabystanyň harbylarynyň bir topary heläk boldy

Ýemenli habar çeşmeleri bu ýurdyň gündogarynda ýerleşen Hazarmowt welaýatynda saud elgatyjylara agyr zarbalaryň urlanlygyny we Arabystan goşunynyň bir ýokary derejeli serkerdesiniň ölendigini habar berdi.

Ýemenli çeşmeleriň yglan etmeklerine görä ýemenli güýçleriň Hazarmowt sebitindäki operasiýalarynda Saud birliginiň serkerdelerinden bolan polkownik Bandar Al-Atibi saud režiminiň harbysy bilen hemra ölendir.

Ýemen goşunynyň bu operasiýasynda saud harbylaryň ýene 6-sy ýaraly bolandyrlar.

hazarmowt welaýatyň Al-Abar sebiti nilen Al-Wadie geçelgesinde hem bomba partlamagy netijesinde saud režiminiň2 harbysy we 3 ýortewüli ölendirler.

Teswirler