Dekabr 31, 2019 20:29 Asia/Ashgabat
  • Eýranyň daşary işler ministrniň ýokary derejeli kömekçisi Siriýanyň daşary işler ministri bilen duşuşdy

Eýranyň daşary işler ministrniň syýasy işler boýunça ýokary derejeli kömekçisi Ali Asgar Haji Damaskda Siriýanyň daşary işler ministri Walid Moallem bilen duşuşyp gürrüň etdi.

şu gün Eýranyň daşary işler ministrniň syýasy işler boýunça ýokary derejeli kömekçisi  Ali Asgar Haji Siriýanyň paýtagty Damask şäherinde bu ýurdyň daşary işler ministri Walid Moallem bilen geçiren duşuşygynda Siriýanyň soňky özgerişleri ylaýtada terrorizme garşy göreşmek hemde Siriýanyň dartgynlylygyndan halas bolmak üçin ileri alnyp barylýan syýasy akym barada pikir alyşdy.

iki tarap şeýle-de Amerikanyň ýaramaz syýasatlarynyň netijesinde Eýran bilen Siriýanyň gabat gelip biljek kynçylyklary barada hem gürrüň etdiler.

Tag

Teswirler