Ýanwar 29, 2020 15:52 Asia/Ashgabat
  • Tramp Palestinalylaryň tersine bolan Asryň Söwdasy diýen taslamany tomaşa goýdy

Amerikanyň prezidenti ahyr soň Palestinalylaryň tersine bolan Asryň Söwdasy diýen taslamany tomaşa goýdy.

Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Amerikanyň prezidenti Tramp düýn bu taslamany bir ýagdaýda tomaşa goýandyr welin onuň ýanynda Palestinalylardan hiç kim ýokdy eýsem Sionist režimiň premýer ministri Benýamin Netaniýahu huzurlydy.

Donald Tramp bu taslamanyň görnüşe çykarylmagyndan soň beren gürrüňlerinde bu taslama Ysraýyl üçin parahatçylyk getirer diýip toslady.

aýdylşyndan Asryň Söwdasy atly Sionistik taslamasy esasynda Kudus şäheri Sionist režimine gowşurylýar we başga ýurtlarda awaralykda ýaşaýan Palestinalylar öz watanlaryna dolanyp bilmeýärler we Palestina ülkesi diňe Iordaniýa akarynyň galan ýerlerine we Gazza Zolagyna çäklenýändir.

Tag

Teswirler