Mart 23, 2020 18:09 Asia/Ashgabat
  • Sirýada umumy günä geçişi yglan boldy

Siriýanyň prezidenti Başar Assad bu ýurtda 2020-nji ýylyň Mart aýynyň 22-sinden ozal jenaýat etmekde aýyplanýan adamlar hakynda umumy günä geçiş yglan etdi.

Siriýanyň SANA habarlar gullugyny beren habaryna görä,Siriýanyň prezidenti Başar Assad özüniň täze yglan eden günä geçiş permanynda ozalky şertleriň bir näçesini ýatyrmak bilen ozalky günä geçişlerde yglan bolmadyk jenaýat işleri hem bu günä geçiş permanda getirendir.

elbetde Siriýanyň prezidentiniň yglan eden günä geçişi şahsy dawa tutýan tarapy bolan dosýalary we jenaýat işleri öz içine alýan däldir.

Siriýanyň prezidenti Başar Assad mundan ozal hem bie näçe sapar umumy günä geçişi yglan edendir.

Tag

Teswirler