Maý 20, 2020 00:17 Asia/Ashgabat

üstümizdäki ýylyň bütindünýä Kudus güni aýratyn bolar.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň düýbüni tutan Ymam Humeýni Hezretleri basybalyjy sionist režimiň jenaýatlarynyň garşysynda Palestinanyň zulum astyndaky milletini we Kudus-i goldamak maksady bilen başlangyçly bir hereket boýunça oraza aýynyň soňky juma gününi bütindünýä Kudus güni diýip atlandyrdylar.

 şeýle bir günde tutuş Eýranda we dünýäniň köp ýurtlarynda musulman we azada milletler Palestinany goldamak üçin ýol ýöriş edýärdiler. emma üstümizdäki ýylda Koronawirusynyň dünýä ýaýrap duram mahalynda bu hemaýatlar başgaçarak bolar.

Teswirler