Maý 29, 2020 17:43 Asia/Ashgabat
  • Fath hereketi: Palestina hökümeti bilen Tel Awiwiň arasynda howpsuzlyk saazlaşyklary ýok

Palestina hökümeti bilen Tel Awiwiň arasynda howpsuzlyk saazlaşyklary ýokdyr diýip Fath hereketi yglan etdi.

IRNA habar gullugynyň habaryna görä, Fath hereketiniň serkerdelerinden biri Abdylla Abdylla anna güni Ysraýyl metbugatynyň Palestina hökümeti bilen ysraýyllylaryň arasyndaky duşuşyklaryň dowam etmegi barada habar berýän zatlarynyň nädogrydygyny we hakykatdan daşdadygyny Sebäbi iki tarapyň arasyndaky howpsuzlyk utgaşdyrylyşy, öz-özüni dolandyrýan guramanyň başlygy Mahmud Abbas tarapyndan togtadylandygy yglan edileli bäri kesildi diýip nygtady

Sionist  režimiň Iordaniýa derýasynyň günbatar kenaryndaky we Iordaniýa jülgesiniň käbir ýerlerini basyp almak kararyndan soň, Palestina hökümetiniň prezidenti Mahmud Abbas  režim bilen howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň bes edilendigini we sionist  režimi we ABŞ hökümeti bilen gol çekilen şertnamalaryň we borçnamalaryň ýatyrylandygyny habar berdi.

Teswirler