Jan 15, 2021 16:48 Asia/Ashgabat
  • Griffiths: Amerika Ansarolla garşy çykaran kararyndan ýüz öwürmeli

BMG-nyň Ýemendäki wekili ABŞ hökümetini Yemeniň Ansarollah hereketine garşy alyp barýan duşmançylykly kararyndan ýüz öwürmäge çagyrdy.

Al Jazeera -nyň habaryna görä BMG-nyň Ýemen boýunça ýörite wekili Martin Griffiths penşenbe güni beren gürrüňlerinde ABŞ-nyň Ansarollah hereketini terror guramasy hökmünde görkezmegi, çaknyşýan ähli taraplara zyýanly täsir edýär diýdi.

Griffiths ABŞ hökümetini Ansarolla hereketine garşy kararyny ynsanperwerlik sebäpleri üçin gysga wagtda yzyna almaga çagyrdy.

BMG Bütindünýä Azyk Maksatnamasynyň (WFP) ýerine ýetiriji direktory Deýwid Beazli hem penşenbe güni Amerikany Ýemeniň Ansarolla hereketini terrorçy diýip yglan etmek kararyna täzeden garamaga çagyrdy we Pars Aýlag hyzmatdaşlygy geňeşiniň ýurtlaryny Yemeniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin maliýe jogapkärçiligini öz üstüne almaga çagyrdy.

ABŞ-nyň Döwlet departamenti duşenbe güni Ýemeniň Ansarollah hereketini terror guramasy hökmünde görkezmek isleýändigini aýtdy.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary BMG-nyň Ýemeniň Ansarolla hereketini terrorçylyk guramalarynyň sanawyna goşmak baradaky ABŞ-nyň yza çekilmegi baradaky haýyşyna garşy çykdy.