Sep 01, 2021 21:39 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Amir Abdullahyana gutlag haty

Eýranyň Daşary işler ministrine iberen hatynda Türkmeniň Daşary işler ministri ony ynam sesini almagy we işe girişmegi bilen gutlady.

Eýranyň Daşary işler ministri Huseýin Amir-Abdullaýana iberen hatynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredow Yslam şura mejlisinden ynam sesini almagy we işe girişmegi bilen gutlady.

Türkmeniň Daşary işler ministri bu ýüzlenmesinde: "Iki ýurduň bähbidine Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasyndaky däp bolan doganlyk we dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmak maksady bilen ýakyn hyzmatdaşlygymyzy dowam etdireris" -diýdi.

Reşit Meredow Amir Abdullahýanyň diplomatik missiýalarynda mydama üstünlik gazanmagyny umyt etdi.

Tags