Oct 25, 2021 21:34 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistanda birleşik hepdeligi mynasybetli

Eýran Yslam Respublikasynyň Ilçihanasynyň Aşgabatda (Türkmenistanyň paýtagty) Medeniýet geňeşçisinde "Doganlygy bellemek" atly birleşik hepdeligini ýatlamak dabarasy geçirildi.

IRNA-nyň habaryna görä, Aşgabadyň Medeniýet geňeş zalynda Muhammet alaýhyssalamyň we Ymam Ja'far Sadegiň (AS) doglan günleri mynasybetli geçirilen dabara köp sanly türkmen we Sebitde ýaşaýan eýranlylar we olaryň wekilleri we maşgalalary gatnaşdylar.

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçisi "Golam Abbas Arbab Halis" hemde Eýran Yslam Respublikasynyň ilçihanasynyň medeni geňeşçisi Navid Rasouli bu dabarada çykyş etdiler.

Tags