Nov 28, 2021 19:24 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistan Gämi gurluşyk pudagyny ösdürmmäge synanyşýar

Türkmenistan, YHG agza ýurtlardan maýadarlary we gämi gurluşyk kompaniýalaryny söwda flotuny gurmakda hyzmatdaşlyga çagyrdy.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Türkmen deňiz we derýa transport gullugynyň müdiriniň orunbasary Annadurdy Kisaýew, YHG işewürlik konferensiýasynyň çäginde Türkmenbaşy halkara portunyň işi we mümkinçilikleri barada täze maglumatlary hödürledi.

Duşuşykda türkmenleriň wekili, nebit önümlerini hasaba almazdan, portuň iş kuwwatyny ýylda ortaça 17 million tonna diýip çaklady.

Şol bir wagtyň özünde Türkmenbaşy porty, türkmen resmileri tarapyndan Merkezi Aziýanyň "deňiz derwezesi" hökmünde atlandyrylýär.

Tags