Nov 29, 2021 16:24 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistanyň we Türkiýäniň prezidentleriniň bilelikdäki beýany

Türkmenistanyň we Türkiýäniň prezidentleri strategiki hyzmatdaşlygy giňeltmegiň zerurdygyny aýtdylar.

ISNA-nyň habaryna görä, Türkiýäniň we Türkmeniň prezidentleri Rejep Taýyp Ärdogan bilen Gurbanguly Berdymuhamedow Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ECO) sammitiniň çäginde bilelikde beýannama berip, hyzmatdaşlygy dowam etdirmek we ähli ugurlar boýunça strategiki gatnaşyklary giňeltmek isleýändiklerini aýtdylar.

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezident köşgünde geçirilen ýygnakda iki prezident dürli ikitaraplaýyn meseleler we möhüm halkara meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkiýäniň we Türkmenistanyň liderleri hyzmatdaşlygyň giňelmegini iki ýurduň halkynyň bähbidi üçin sebitleýin, halkara parahatçylyga, durnuklylyga we howpsuzlyga ýol açdy diýip häsiýetlendirdiler.

Türkiýäniň we Türkmenistanyň liderleri hyzmatdaşlygyň giňelmegini sebitleýin, halkara parahatçylyga, durnuklylyga we howpsuzlyga ýol açmakda bir ýerlik häsiýetlendirmek bilen ony iki ýurduň halkynyň bähbidine bildiler.

Tags