Jan 14, 2022 14:28 Asia/Ashgabat
  • Talybanyň Daşary işler ministri Türkmenistana sapar etdi

Owganystanyň Daşary işler ministri Amir Han Mottaqi ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin Türkmenistana gitdi.

Owganystanyň AWA habar gullugynyň habaryna görä Talybanyň wagtlaýyn hökümetiniň Daşary işler ministrliginiň habaryna görä, Amir Han Mottaqi bilen ýokary derejeli delegasiýa ýoldaşlyk edýär.

Söwda, energiýa, demir ýol, gaz geçiriji taslamasy (TOPH) boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek barada türkmen işgärleri bilen gepleşikleri geçirmek Mottaqiniň Aşgabat şäherine sapar etmegiň esasy maksady hökmünde yglan edildi.

Talyban 2021-nji ýylyň 15-nji awgustynda häkimiýete geçeli bäri dünýädäki ýurtlaryň, esasanam sebitdäki ýurtlaryň we halkara kanunylygynyň ynamyny gazanmak üçin tagalla edýär.

Tags