Jun 14, 2022 21:18 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistanyň prezidenti Tährana geldi

Türkmenistanyň prezidenti ýokary derejeli syýasy we ykdysady wekiliýetiň başynda Tährana geldi.

"Mehr" habar gullugynyň habaryna görä, Türkmenistanyň prezidenti "Serdar Berdimuhamedow" şu gün agşam (sişenbe) Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ybraýym Raisiniň resmi çakylygy bilen ýokary derejeli syýasy wekiliýetiniň ýolbaşçylygynda Tährana geldi. 

Sadabad toplumynda resmi garşy almak, Eýranyň prezidenti bilen duşuşmak we gepleşik geçirmek, iki ýurduň ýokary derejeli wekiliýetleriniň bilelikdäki ýygnagyny geçirmek we birnäçe hyzmatdaşlyk resminamalaryna gol çekmek Berdimuhamedowyň iki günlük Tährana saparynyň meýilnamalarynyň arasynda bolar.

Tags