Jul 14, 2022 10:57 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistanyň prezidentiniň

Türkmenistanyň prezidenti şu gün Daşkende sapar edýär. 2021-nji ýylda Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda alyş-çalşygy 881 million 900 müň dollar derejesinde bolup, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende 61% ýokarlandy.

"Fars" habar gullugynyň habaryna görä, Türkmenistanyň prezidenti "Serdar Berdimuhamedow" şu gün Özbegistanyň prezidenti "Şawkat Mirziýoýewiň" çakylygy boýunça ýurduň ýokary wezipeli işgärleriniň wekiliýetiniň başynda Daşkende barar.

Gatnaşyklary berkitmek, hoşniýetli goňşuçylyk we strategiki hyzmatdaşlyk, iki ýurduň arasynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek ýokary derejeli gepleşikleriň gün tertibinde.

Tags