Aug 11, 2022 18:22 Asia/Ashgabat
  • Hazar deňzinde Türkmenistan deňiz paradyny geçirdi

Hazar deňzinde Türkmenistanyň deňiz parady geçirildi.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Türkmenistan Respublikasynyň prezidenti "Serdar Bardimohamedow" penşenbe güni Hazar deňzinde bu ýurduň deňiz paradyny baryp gördi.

Bu ýörişe her dürli gämi, söweş gämisi we deňiz gämileri, serhet güýçleri we Türkmenistanyň milli howpsuzlygy güýçleri gatnaşdylar.

Eýran Yslam Respublikasy, Russiýa, Gazagystan, Azerbaýjan Respublikasy we Türkmenistan Hazar deňziniň kenarýaka ýurtlarynyň bäşisidir.

Tags