Sep 29, 2022 11:04 Asia/Ashgabat
  • Hyzmatdaşlygy giňeltmek, Türkmenistanyň we Russiýanyň resmileriniň üns merkezinde

Türkmenistan Respublikasynyň Prezidenti we Russiýanyň Sankt-Peterburgynyň gubernatory ykdysady ýaly dürli ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmäge üns berýändiklerini aýtdylar.

Russiýanyň Sankt-Peterburgyň gubernatory, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň ýyl dönümi mynasybetli Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine bardy.

"Fars" habar gullugynyň çarşenbe güni beren habaryna görä, Türkmenistan Respublikasynyň prezidenti "Serdar Bardimuhamedow" we Russiýanyň Sankt-Peterburgyň gubernatory "Aleksandr Baglow" Aşgabatda biri-biri bilen duşuşanda hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar we söwda, ykdysady, ylmy, tehniki, medeni we gumanitar ugurlarda iki ýurduň arasynda. 2020-2025-nji ýyllary üçin barladylar.

Sankt-Peterburgyň gubernatory Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen hem duşuşdy we şäher ösüşi we senagatyndaky hyzmatdaşlygy, energiýa pudagynda bilelikdäki taslamalaryň geljegini ara alyp maslahatlaşdy.

Tags