Oct 06, 2022 08:51 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýadaky ikinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmagy

Türkmenistanyň Wise-premýeriniň orunbasary "Hojamyrat Geldimyradow" ikinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin Russiýa gidýär.

Eýran Yslam Respublikasy, Russiýa, Gazagystan, Azerbaýjan Respublikasy we Türkmenistan Hazar deňziniň kenarýaka ýurtlaryny ybaratlaýar.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, ikinji آHazar ykdysady forumy çarşenbe we penşenbe günleri Moskwanyň Skolkowo tehnoparkynda geçiriler we Russiýanyň premýer-ministri Mihail Mişustin we Hazar deňziniň bäş ýurdunyň ýokary wezipeli adamlary gatnaşar.

Maksatnama laýyklykda logistika we syýahatçylyk taslamalaryna çenli köp sanly tegelek stol we ýygnaklar geçiriler.

Ilkinji Hazar ykdysady ýygnagy 2019-njy ýylyň awgust aýynda Türkmenistanda geçirildi.

Tags