Fewral 20, 2020 20:05 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistanyň prezidenti özüniň Rus kärdeşi bilen telefon arkaly gürrüň etdi

Türkmenistan bilen Orsýetiň prezidentleri telefon arkaly söhbetdeş bolup iki ýurduň arkalaşyklaryny ösdürmegiň ýollary barada gürrüň etdiler.

Hronika Türkmen internet saýtynyň beren habaryna görä,Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin bu söhbetdeşlikde iki ýurduň syýasy,söwda,ykdysady,energiýa we medeni ara-baglanşyklary hakynda pikir alyşyp berişdiler.

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle-de Orsýetiň täze ministrler kabinetiniň ýola goýulmagyny Putin-a gutlap Türkmenistana sapar etmek barada ondan çakylyk etdi.

Tag

Teswirler