Fewral 20, 2020 20:52 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistanyň Türkmen emeli hemrasy arkaly efire berilýän Özbegistanyň 10 sany tele ýaýlymynyň gepleşikleri kesildi

Türkmenistanyň TurkmenÄlem 52E atly emeli hemrasy bu emeli hemra arkaly gepleşik berýän Özbegistanyň 10 sany tele ýaýlymyna berýän gullugyny kesdi.

Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Türkmenistan döwleti,Fantom 6 ady bilen Amerikada bejerilen kino filmiň Özbegistanyň kä tele ýaýlymlary arkaly efire berilmegi üçin ähtimallaýyn bu çäkligi ýola goýandyr.

bu filmde Türkmenistan döwletine we Türkmenleriň medeniýetine bihormatçylyk bolandyr şonuň üçin Türkmenistanda bu filmiň ekrana çykarylmagy gadagan edilendir.

Özbegistan,Özbegistan 24,Ýaşlar,Kino tiatr we Daşkent  atly tele ýaýlymlar gepleşikleri kesilen tele ýaýlymlaryň bir näçesidir.Türkmenistan döwleti heniz bu çäkligiň sebäbini yglan eden däldir.

 

Tag

Teswirler