Aprel 01, 2020 20:22 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistan döwleti maskalaryň ulanylmagyny we Koronawirusy hakda gürleşmegi gadagan etdi

Türkmen hökümeti maskalaryň ulanylmagyny gadagan etdi we umumy mekanlarda Koronawirusy barada gürleşen adamlary tussag etjekdigini yglan etdi.

Tasnim habar gullugynyň çarşenbe güni beren habaryna görä, türkmen hökümeti diňe bir Koronawirusynyň bu ýurda ýaýramagyny ret etmek bilen bir wagtda ýerli habar beriş serişdelerinde ýa-da saglyk maglumat broşýuralarynda ulanylmagyny hem gadagan edipdir.

Newsweek “Serhetsiz habarçylaryň” sözlerine salgylanyp, türkmen hökümetiniň Korona hakda gürrüň edýänleri ýa-da maska-dan ulanýanlary tussag edýändigini aýtdy.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy-nyň maglumatlaryna görä, Täjigistan we Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlarynda koronawirusyndan halas bolan ýeke-täk ýurtdyrlar.

 

Tag

Teswirler