Iýul 02, 2020 18:49 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistan gaýtadan BMG Baş Assambleýasynyň başlygynyň orunbasary hökmünde saýlandy

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekili bu ýurdyň gaýtadan, BMG-nyň 75-nji Baş Assambleýasynyň başlygynyň orunbasary höküminde gaýtadan saýlanandygyny habar berdi.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Baş sekretarynyň orunbasary hökmünde altynjy gezek dalaşgär görkezildi.

Hasabata görä, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdymuhamedow ýurduň Birleşen Milletler Guramasy bilen strategiki we hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygyny giňeltmegi Türkmenistanyň halkara üpjünçiliginde ileri tutulýan ugur hasaplaýar.

Soňky ýyllarda Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasynyň goldawy bilen birnäçe türkmen karary kabul edildi.

Türkmenistan Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň, Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat we Ösüş Geňeşiniň,ÝUUNESKO-nyň ýerine ýetiriji geňeşiniň, Ýewropanyň ykdysady komissiýasynyň we Durnukly energiýa ulgamy komitetiniň edarasynyň, Merkezi Aziýanyň ýörite ykdysady maksatnamasynyň, Neşe serişdeleriniň toparynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň Aýallarynyň ýerine ýetiriji geňeşiniň agzasydyr.

Şu ýylyň mart aýynda milli maksatnamalara we durnukly ösüş maksatlaryna laýyk gelýän 2021-2025-nji ýyllar üçin Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda hyzmatdaşlyk meýilnamasyna gol çekildi.

Aşgabat ozal BMG Baş Assambleýasynyň 58-nji, 62-nji, 64-nji, 68-nji we 71-nji mejlislerinde bu orny eýeläpdi.

 

Tag

Teswirler