Jul 23, 2021 20:46 Asia/Ashgabat
  • Musawi: Talyban bilen respublikanyň arasyndaky parahatçylyga garşy çykyş etmek milli bähbitlere ters gelýär

Eýranyň Daşary işler ministrliginiň Günorta Aziýanyň baş müdiri: "Owganystanda ýa-da Eýranda bolsun, Talyban bilen Respublikasynyň arasyndaky parahatçylyk ýoluna garşy çykyş eden islendik adam, milli bähbitlere we iki ýurduň arasyndaky goňşuçylyk gatnaşyklaryna garşy çykyş etdigi bolar diýdi .

"Mehr" habar gullugynyň habaryna görä, Eýranyň Daşary işler ministrliginiň Günorta Aziýanyň baş müdiri Rasoul Musawi anna güni twit ýazyp: "Owganystanyň halky, haýsy milletine ýa-da geografiki sebitine garamazdan, öz ýurduny gurmak üçin parahatçylyk we asudalyk isleýär. . " diýdi.