Jul 30, 2021 18:16 Asia/Ashgabat
  • Parisdäki awtoulag hüjüminde 31 adam öldi ýa-da ýaralandy

Parisda bir restorana awtoulag hüjüminde 31 adam öldi ýa-da ýaralandy.

Bu hüjüm Parisiň 17-nji sebitinde anna güni gije bolup, bir adam ölüp, 30 adam agyr ýaralandy.

Hasabata görä, heläkçiligiň sebäbi entek kesgitlenmedi we awtoulagyň sürüjisi wakadan gaçdy.

Wakanyň bolan ýerine fransuz polisiýasy ýerleşdirildi we Parisiň 17-nji bölüminde ulag hüjümi barada ilkinji derňew işine başlady, emma polisiýa çeşmeleri hüjümiň sebäbi barada entek maglumat bermediler.