Sep 13, 2021 16:04 Asia/Ashgabat
  • IAEA Dolandyryjylar geňeşiniň mejlisi başlandy

Halkara Atom Energiýasy Guramasynyň (IAEA) Dolandyryjylar Geňeşiniň çärýekleýin ýygnagy şu gün (duşenbe) 35 agza ýurduň gatnaşmagynda başlandy.

Duşenbe güni IRNA-nyň habaryna görä, IAEA Dolandyryjylar geňeşiniň şu günki ýygnagy, bu geňeş agzalarynyň Corona epidemiýasy başlaly bäri ilkinji ýygnagydyr. Bu ýygnak huzury hemde wirtual şwklinde dowam etjekdir.

Bu aralykda, Wenada ýerleşýän Halkara Atom Energiýasy Guramasyndaky  wekili Mihail Ulianow Halkara Atom Energiýasy Guramasynyň çärýekleýin ýygnagynyň başlandygyny aýdyp "Onuň gün tertibi ýadro howpsuzlygy, ýadro howpsuzlygy, atomdan parahatçylykly peýdalanmak, Eýranda barlamak we gözegçilik, Halkara Atom Energiýasy Guramasynyň howpsuzlyk çäreleri we şahsy syýasatlary ýaly meseleleri öz içine alýar diýip twitt ýazdy.