May 15, 2022 14:09 Asia/Ashgabat
  • Russiýa ABŞ-nyň Ukraina ýarag goldawy barada duýduryş berdi

Russiýanyň Waşingtondaky ilçisi ABŞ-a Ukraina ýarag kömegini artdyrmak barada duýduryş berdi.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary we beýleki Günbatar ýurtlary 2022-nji ýylyň 24-nji fewralynda Russiýanyň Ukraina çozmagyna jogap hökmünde Moskwa giň ykdysady sanksiýalar girizdi.

"Sputnik" -iň habaryna görä, Russiýanyň Waşingtondaky ilçisi Anatoliý Antonow ABŞ-a Ukraina ýarag kömegini artdyrmak barada duýduryş berdi we Kiýew-e ýarag goldawynyň dowam etdirilmeginiň, dünýäniň iki ägirt güýçlerine  we dünýäniň ýadro bäsdeşlerine çaklap bolmajak yzygelimleriniň boljakdygyny aýtdy.

Antonow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ukrainany has güýçli ýaraglar bilen üpjün etmek arkaly ýagdaýy "hüşgär" derejä ýetirendigini we bu ýagdaýyň iki dünýä ýadro güýji üçin garaşylmadyk netijelere eýe boljakdygyny aýtdy.