Aug 11, 2022 16:36 Asia/Ashgabat
  • Gazagystan Ukrainada ulanmak üçin Angliýa ýarag satuwyny inkär etdi

Gazagystan Ukrainada ulanmak üçin Angliýa ýarag satmagy ret etdi.

Soňky birnäçe günüň içinde Gazagystanyň Ukraina iberilmegi üçin Angliýa ýarag satmagy barada Russiýanyň Telegram kanallarynyň birnäçesinde maglumatlar çap edildi.

Bu şertnamanyň Gazagystanyň "Technoexport" kompaniýasynyň töwellaçylygy arkaly edilendigi we 46 million dollarlyk şertnama 2022-nji ýylyň 16-njy iýulynda gol çekilendigi aýdylýar.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Gazagystanyň Senagat we infrastruktura ösüş ministrligi şu gün (penşenbe) Angliýanyň bu ýurtdan Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky söweşe iberilmegi üçin ýarag satyn almagy bilen baglanyşykly maglumatlary we habarlary ret etdi.

Gazagystanyň Senagat we infrastruktura ösüş ministrligi, diňe şu ministrligiň eksporta gözegçilik etmäge ygtyýarlydygyny ýatlatmak bilen, 2021-nji ýylda we şu ýyl 2022-nji ýylda "Technoexport" kompaniýasy bu ministrlige ýarag, ok-däri we harby enjamlary eksport etmek üçin ygtyýarnama bermek üçin ýüz tutmandygyny habar berdi.

Tags