Sentýabr 10, 2019 20:08 Asia/Ashgabat
  • DAEŞ-iň Owganystana aralaşmagy barada Guttereş howatyrlanma bildirdi

Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretary, terrorçy DAEŞ toparynyň giň gerimde Owganystana ýaýramagy barada alada bildirdi.

Antonio Guttereş BMG-nyň howpsuzlyk geňeşine beren hasabatynda Owganystanyň howpsuzlyk güýçleriniň ýola berýän operasiýalaryna garamazdan tekfiri we terrorçy DAEŞ topary Owganystandaky işlerini köpeltýändir diýip yglan etdi.

BMG-niň baş sekretary şeýle-de setýabr aýyň 28-inde Owganystanda geçiriljek prezident saýlawlara yşarat edip bütin ýaragly toparlaryň, saýlawlara gatyşmaklaryndan saklanmaklaryny isledi.

 

Teswirler