Fewral 18, 2020 20:31 Asia/Ashgabat
  • Muhammet Aşraf Gani ýene bir gezek Owganystanyň prezidenti wezipesine saýlandy

Owganystanyň saýlawlar komissiýasy Muhammet Aşraf gani ýene bir gezek Owganystanyň prezidenti wezipesine saýlandy diýip yglan etdi.

Awa habarlar gullugynyň beren habaryna görä Owganystanyň saýlawlar komissiýasynyň başlygy hawa Alam noorestani şu gün habar konferensiýasynda Muhammet Aşraf gani sesleriň 50/64 göterimini gazanyp saýlawlaryň ututjysy bolandyr diýip yglan etdi.

Owganystanyň prezident saýlawlary 28-nji sentýabrda geçirlipdi. Muhammet Aşraf Gani bilen Abdulla Abdulla bu saýlawlaryň asly bäsdeşleridi.

şol bir wagtda durnuklylyk we jebislik toparynyň metbugat wekili Freidoon Hazoon Owganystanyň saýlawlar komissiýasynyň yglan eden netijesini kabul etmeýänligini yglan etdi.

Teswirler