Fewral 19, 2020 20:02 Asia/Ashgabat
  • Abdulla Abdulla prezident saýlawlarda ýeňiş gazananlygyny yglan etdi

28-nji sentýabrda Owganystanda geçirlen prezident saýlawlarda Muhammet Aşraf ganiň asly bäsdeşi bolan Abdulla Abdulla , saýlawlaryň soňky netijelerini ret edip özüniň ýeňiş gazananlygyny yglan etdi.

Abdulla Abdulla öz howandarrynyň ýygnagynda beren gürrüňlerinde öz bäsdeşini galplyk etmekde aýyplap öz toparynyň asla saýlawlaryň netijesini kabul etmeýänligini yglan etdi.

saýlawlar komissiýasy dönüklik edendir we galplyk eden adamlar taryhda ýüzi gara boljakdyrlar diýip Abdulla Abdulla sözüne goşdy.

Owganystanyň saýlawlar kmissiýasynyň yglan eden netijesi esasynda Muhammet Aşraf Gani sesleriň 50/44 göterimini özüne haslap ýeňiş gazanandyr we Abdulla Abdulla hem sesleriň 39/52 göterimini gazanmagy bilen 2-nji bolandyr.

Tag

Teswirler