Fewral 20, 2020 22:28 Asia/Ashgabat
  • Siriýa barada Eýranda üç taraplaýyn maslahat geçirilýär

Türkiýäniň daşary işler ministrligi Siriýanyň ýagdaýy barada Tehan-Moskwa we Ankaranyň arasynda üç taraplaýyn gürrüňleriň bolmagyna yşarat edip üç taraplaýyn maslahatyň haçan geçirilmegi barada gürrüň edilip durulandyr diýip yglan etdi.

mundan ozal Orsýetiň prezidentiniň Aziýanyň günbatar işleri boýunça orunbasary Mihail Bugdanow bu maslahat barada beren gürrüňlerinde bu maslahat Mart aýynda geçiriler diýip yglan etdi.

bu üç taraplaýyn maslahata üç ýurduň prezidentleri gatnaşjakdyrlar.

Siriýanyň demirgazygynyň ýagdaýy aýratynda Idlib welaýatynyň ýagdaýy geçen bir aýlykda Siriýa goşunynyň bu welaýatda ýola beren operasiýalary we gazanan üstünlikleri bilen çylşyrymlaşandyr.

bu dartgynlylyklar Siriýa bilen Türkiýe goşunlary uruşa girişenleri soň gaty artandyr.

 

Tag

Teswirler