Mart 21, 2020 15:34 Asia/Ashgabat
  • Gazagystanda korona keseline uçranlaryň sany 58 adama ýetdi

Gazagystan Respublikasynda koronawirusy keseline duçar bolan adamlaryň sany artyp 58 adama ýetdi.

Gazagystan Respublikasynyň saglygy saklaýyş ministrliginiň şu gün yglan etmegine görä,bu ýurduň paýtagty Nur Sultan şäherinde 28 adam,Almaty şäherinde 22 adam,karakanda şäherinde 2 adam we Taldy görgön şäherinde hem bir adam korona keseline duçar bolandyrlar.

durmuşda Gazagystan Respublikasynda korona keseli sebäpli adatdan daşary ýagdaý yglan bolandyr we Nur Sultan we Almaty şäherlerinde karantin çäreleri amala aşyrlyp durandyr.    

bütin dünýä saglygy saklaýyş guramanyň çykaran iň täzeki hasabaty boýunça şu gün Mart aýyň 21-nji gününe çenli jahanda korona wirusyna uçran adamlarynyň sany 276 müň 462 adama ýetendir bu sandan 11 müň 417 adam janlaryny elden berip 91 müň 954adam hem bu keselden gutulandyrlar.

Teswirler