Iýul 10, 2020 21:08 Asia/Ashgabat
  • Braýan hook: Eýran ABŞ bilen gepleşik geçirmek mümkinçiligini elden bermesin

ABŞ-nyň ýokary derejeli hökümet işgäri Eýranyň ABŞ bilen göni gepleşik geçirmekden ýüz öwürmek bilen gowy mümkinçiliklerden mahrumdygyny öňe sürdi.

“Al-Monitor” habar gullugy bilen geçirilen söhbetdeşlikde ABŞ-nyň hökümetiniň Eýran boýunça wekili Braýan Hook Eýrana garşy adaty talaplaryny gaýtalandan soň, göni gepleşikler üçin birnäçe gezek teklipleriň bardygyna garamazdan, Eýranyň gepleşik stoluna gelmändigini aýtdy.

ol şeýle-de "Men konsullyk gepleşikleri üçin teklip hödürledim" -diýmek bilen, Eýran bilen tussaglaryň alyş-çalşygy barada aýdyň pikire umyt bildirdi.

Braýn Hook Eýran bilen täze ýadro şertnamasynyň baýlaşdyrmak hukugyny öz içine almajakdygyny duýdurdy.

Tag

Teswirler