Sentýabr 09, 2020 20:35 Asia/Ashgabat

Amerikada Eljent Florida howa ýollar kompaniýasynyň bir uçar işgärine garap bir ýolagçy maska urmagy tabşyrdy,emma uçaryň işgäri ony uçardan çykardy.

Teswirler