Sentýabr 26, 2020 14:21 Asia/Ashgabat
  • gepleşik geçirmek, Owganystanda parahatçylygyň ýeke-täk ýoly

Eýran Yslam Respublikasynyň Kabuldaky ilçisi gepleşikleri Owganystanda parahatçylygy gazanmagyň ýeke-täk usuly hasaplady.

Eýran Yslam Respublikasynyň Kabuldaky ilçisi Bahador Aminian, IRNA bilen söhbetdeşlikde Owgan halky üçin parahatçylygyň ýitirilendigini aýdyp, owganlylaryň ýurtda zorlugyň we güýç ulanylmagynyň bes ediljekdigine we daşary ýurtlularyň we daşary ýurtlularyň bu ýurda gatnaşygyny azaldar we owgan halkyna öz islegini ýüklemez diýip umyt edýändigini aýtdy.

Aminian Owganystandaky parahatçylyga barýan ýoly gazanmagyň kyndygyny, ýöne gepleşik stolunda oturmakdan we gepleşikler arkaly syýasy çözgüt tapmakdan başga çäräniň ýokdugyny aýtdy.

Teswirler