Jul 28, 2020 15:55 Asia/Ashgabat

sözi :Arazmuhammet Hurmaly bagşy: Rehim Hywaly

"watanymyň serdary"

 

eziz Eýran hem Yslamyň guwanjy

haj Gasem Süleýmany serdarymyz

azadalar, mazlumlaryň daýanjy

haj Gasem Süleýmany serdarymyz

******

Gaza çagalarynyň bolduň kakasy

dünýä mätäçleriniň ,äkäm arkasy

hakykatyň ýoly, adalat sesi

haj Gasem Süleýmany serdarymyz

******

sen goradyň watanymyzy zalymdan

yslam diýip geçdiň şirin janyňdan

gahrymanlar güllär akan ganyňdan

haj Gasem Süleýmany serdarymyz

******

gije-gündiz DAEŞ bilen söweşdiň

Yrakda şehitlik şerbýetin içdiň

ruhuň bilen behişt asmana uçduň

haj Gasem Süleýmany serdarymyz

******

bolar hökman zelil-o har Amerika

jellatlara, şeýtana ýar Amerika

şehit etdi seni ganhor Amerika

haj Gasem Süleýmany serdarymyz

******

dowam etdiýr ýoluň, ýoldaşlaň taýyn

allahym baýlygyndan köp bersin paýyň

rabariň dogada, jennetdir jaýyň

haj Gasem Süleýmany serdarymyz

******

rabariň dogada, jennetdir jaýyň

haj Gasem Süleýmany serdarymyz

 

        şahyr: Arazmuhammet Hurmaly