Aug 09, 2019 11:45 Asia/Ashgabat
  • gurban baýramy

Türkmenler arasynda Gurban baýramy giňden bellenilýär.

Bu nurana baýramçylyk mynasybetli adamlar hökmany suratda özleriniň ýakynlarynyňka, dostlarynyňka we goňşularynyňka myhmançylyga barýarlar, özleri hem myhmanlary kabul edýärler, sadaka berýärler, her bir öýde saçaklar giňden ýazylýar.

gurby çatýan her bir musulmanyň alla ýolunda gurbanlyk çalmagy paryzdyr.