Qilonədə fındıxi məhsuli qırdə kardey

Qilonədə fındıxi məhsuli qırdə kardey

Qilonədə fındıxi məhsuli qırdə kardey

De Rusiya  viloyət və regional ticorət əloğəon zumand kardey.

De Rusiya viloyət və regional ticorət əloğəon zumand kardey.

De Rusiya viloyət və regional ticorət əloğəon zumand kardey.

Qilani bicoronku aqrar sənaye məhsulon 2 minnə kərə kaştey bino bıə.

Qilani bicoronku aqrar sənaye məhsulon 2 minnə kərə kaştey bino bıə.

Qilani bicoronku aqrar sənaye məhsulon 2 minnə kərə kaştey bino bıə.

Qiloni ostanədə bırzi dıvey bə oxo rəse

Qiloni ostanədə bırzi dıvey bə oxo rəse

Qiloni ostanədə bırzi dıvey bə oxo rəse