Ostorədə ixtisodi əmniyyəti polisi təşkil kardey

Ostorədə ixtisodi əmniyyəti polisi təşkil kardey

Ostorədə de məhsulon ğaçaği mıborizə bardey hədəfi,ixtisodi əmniyyəti polisi təşkil kardey be

Masələdə Fəcri Darujon məxsusə bərnoməon

Masələdə Fəcri Darujon məxsusə bərnoməon

Masələdə Fəcri Darujon məxsusə bərnoməon

Qilonədə bə kuçəkə və di camaati təğribən ço həzo milyard krediton pərdaxt kardey

Qilonədə bə kuçəkə və di camaati təğribən ço həzo milyard krediton pərdaxt kardey

Qilonədə bə kuçəkə və di camaati təğribən ço həzo milyard krediton pərdaxt kardey

Şəhid Suleymoni planədə Masali  niməsə həm veyə camaati skrininq(test)kardey

Şəhid Suleymoni planədə Masali niməsə həm veyə camaati skrininq(test)kardey

Şəhid Suleymoni planədə Masali camaati həşto i fayizi skrininq (test)kardey