Qilani Quds Sepah kamandir votışe: ımruj fidokoron iyən vetranon vositə mığəddəsə mıdofiyə arzuon ovaştəbedə

Qilani Quds Sepah kamandir votışe: ımruj fidokoron iyən vetranon vositə mığəddəsə mıdofiyə arzuon ovaştəbedə

Qilani Quds Sepah kamandir votışe: ımruj fidokoron iyən vetranon vositə mığəddəsə mıdofiyə arzuon ovaştəbedə

Ostoro fərmondor votışe: təbiəti rujədə bə Ostoro səfə məkən

Ostoro fərmondor votışe: təbiəti rujədə bə Ostoro səfə məkən

Ostoro fərmondor votışe: təbiəti rujədə bə Ostoro səfə məkən

Qilon ostani portonku məhsulon ixracati ve bıe

Qilon ostani portonku məhsulon ixracati ve bıe

Qilon ostani portonku məhsulon ixracati ve bıe

99 minə sorədə Ostoro şəhrədə İminə toməcor icod be

99 minə sorədə Ostoro şəhrədə İminə toməcor icod be

99 minə sorədə Ostoro şəhrədə İminə toməcor icod be