İron və Rusiyə miyono ticori həmkorətiyədə Qiloni stratejikə mevğiyyət

İron və Rusiyə miyono ticori həmkorətiyədə Qiloni stratejikə mevğiyyət

İron və Rusiyə miyono ticori həmkorətiyədə Qiloni stratejikə mevğiyyət

De mərhum İmom Xomeyni(r) bə rəhmət şe sorəqardışi mınosibəti Tolışə Ruhani Hoci Əğə Purşəhbazı ehandımon

De mərhum İmom Xomeyni(r) bə rəhmət şe sorəqardışi mınosibəti Tolışə Ruhani Hoci Əğə Purşəhbazı ehandımon

De mərhum İmom Xomeyni(r) bə rəhmət şe sorəqardışi mınosibəti Tolışə Ruhani Hoci Əğə Purşəhbazı ehandımon

Tolışi Həviğ məntəğə Sefid Sənqan diyədə qıləy kinə de çəy pıə dasti kıştey macəra

Tolışi Həviğ məntəğə Sefid Sənqan diyədə qıləy kinə de çəy pıə dasti kıştey macəra

Tolışi Həviğ məntəğə Sefid Sənqan diyədə qıləy kinə de çəy pıə dasti kıştey macəra

Qiloniku 80 milyoni mığdorədə 166 həzo tonisə vey məhsul ixrac bıə

Qiloniku 80 milyoni mığdorədə 166 həzo tonisə vey məhsul ixrac bıə

Qiloniku 80 milyoni mığdorədə 166 həzo tonisə vey məhsul ixrac bıə