Boku xorək iyən di təsərrufati məhsulon nımoyişqoədə İroni məhsulon dəvəşey

Boku xorək iyən di təsərrufati məhsulon nımoyişqoədə İroni məhsulon dəvəşey

Boku xorək iyən di təsərrufati məhsulon nımoyişqoədə İroni məhsulon dəvəşey

Qiloni Beynəl-Xəlğ rabitəonədə məxsusə mevğıyyətış heste

Qiloni Beynəl-Xəlğ rabitəonədə məxsusə mevğıyyətış heste

Qiloni Beynəl-Xəığ rabitəonədə məxsusə mevğıyyətış heste

Vıjnemonədə maksimal dərəcədə iştirok kardey İroni deşmınon dasti kuto kardeye

Vıjnemonədə maksimal dərəcədə iştirok kardey İroni deşmınon dasti kuto kardeye

Vıjnemonədə maksimal dərəcədə iştirok kardey İroni deşmınon dasti kuto kardeye

İmom Xomeyni(r) de dınyo dini iyən siyosi rəhbəron farğ doə şəxsiyyət

İmom Xomeyni(r) de dınyo dini iyən siyosi rəhbəron farğ doə şəxsiyyət

İmom Xomeyni(r) de dınyo dini iyən siyosi rəhbəron farğ doə şəxsiyyət