Ostoro İmom cımə: reqiyonədə İroni mədəni zumandəti oqətey qıləy umumiyə missiyay

Ostoro İmom cımə: reqiyonədə İroni mədəni zumandəti oqətey qıləy umumiyə missiyay

Ostoro İmom cımə: reqiyonədə İroni mədəni zumandəti oqətey qıləy umumiyə missiyay

Ənzəli ozod zonədə Avrasiyə təlimi seminaron bərpo be

Ənzəli ozod zonədə Avrasiyə təlimi seminaron bərpo be

Ənzəli ozod zonədə Avrasiyə təlimi seminaron bərpo be

"Əyyami - Fatimiyyə" mərosim Qiloni 2 həzo məçitədə bərpo bəbe

"Əyyami - Fatimiyyə" mərosim Qiloni 2 həzo məçitədə bərpo bəbe

İron iyən Az.R miyono nuyə marzi dəvardəco icod bəbe

İron iyən Az.R miyono nuyə marzi dəvardəco icod bəbe

İron iyən Az.R miyono nuyə marzi dəvardəco icod bəbe

Ostoro İmom cımə: reqiyonədə İroni mədəni zumandəti oqətey qıləy umumiyə missiyay

Ostoro İmom cımə: reqiyonədə İroni mədəni zumandəti oqətey qıləy umumiyə missiyay

Ostoro İmom cımə: reqiyonədə İroni mədəni zumandəti oqətey qıləy umumiyə missiyay

Rizvanşəhri bandə məntəğəonədə voə voyə

Rizvanşəhri bandə məntəğəonədə voə voyə

Ənzəli ozod zonədə Avrasiyə təlimi seminaron bərpo be

Ənzəli ozod zonədə Avrasiyə təlimi seminaron bərpo be

Ənzəli ozod zonədə Avrasiyə təlimi seminaron bərpo be

"Əyyami - Fatimiyyə" mərosim Qiloni 2 həzo məçitədə bərpo bəbe

"Əyyami - Fatimiyyə" mərosim Qiloni 2 həzo məçitədə bərpo bəbe

Jurnalist Polad Aslanovi istintağ bə orəx rəsə.

Jurnalist Polad Aslanovi istintağ bə orəx rəsə.

“Xeberman” sayti sər redaktor, jurnalist Polad Aslanovi istintağ bə orəx rəsə. Çey jimoni həmro Qulmirə Aslanova bə Meydan TV bı barədə məlumat doəşe ki, ısət de istintaği materialon vəkilon oşno bedən.Vəkilon bə Poladi əleyh ittihamon dair hiç qıley subut nıbe səbəbiku bə istintaği muraciət kardəşone ki, bə ım cinayətə koy xitam bıdon. Əmo ım vəsadət təmin bıə ni.

İron və Tırkiyə miyono əloğəon məntəğədə rovnəği bois bəbe.

İron və Tırkiyə miyono əloğəon məntəğədə rovnəği bois bəbe.

Tırkiyə sənaye və texnoloqiya vəzir Mustəfa Varanek zinə Ankaraədə de İroni prezidenti elmi və texnoloqiya muavin Sorena Səttari vindemonədə pidəş be ki 2 qılə kişvəri miyono xususi sənaye və texnoloqiya sahədə həmkarion hevuj bıbu.

Yunis  Səfərovi məhkəmə.

Yunis Səfərovi məhkəmə.

Yanvarə manqi 7-ku Sabunçu rayoni məhkəmə binadə Yunis Səfərov və həniən 11 nəfəri – Abdullayev Hamlet, Əzizov Mahir, Əliyev Akif, Mustafayev Rasim, Qurbanov Ceyhun, Zeynalov Firudin, Zalov Cəfər, Məmmədov Vuqar və Salahov Ceyhuni muhakimə proses bino bıə. 2 nəfər – Anar Bağırov və Ağa Sərxani polison dəvunə əməliyyati vaxti kıştəşone.

İron və Azərbaycan Respublika sərhədonədə komilə əmniyyət şərayet dəvom kardedə.

İron və Azərbaycan Respublika sərhədonədə komilə əmniyyət şərayet dəvom kardedə.

İroni nizomi intizomi ğıvvon sərhəd məmuron fərmondə votışe: de İron iyən Azərbaycan Respublika sərhədonədə komilə əmniyyət şərayeti vıcud ısət bo sərmoyə noe və investoron cəzb kardeyro şərayet və zəminə icod bıə.