16 Sentyabr 2019, 13:49
  • Azərbaycan Respublikaədə hərbiyə məşğ bino be.

Azərbaycan Respublika hərbiyə məşğ çı məmləkəti silahinə ğıvvon iştirak kardeədə təşkil bə.

Boku şəhriku bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə xəbəriyə mərkəzi elanış kardə ım məmləkəti silahinə ğıvvon məşğ bə prezdent İlham Əliyevi iyən Azərbaycan Respublika silahinə ğıvvon fərmondə tərəfo təsdiğ bə bərnamon əsosi de silahinə ğıvvon iştirak karde ımrujnəku təşkil və desbə cumə ruji dəvomış heste.

Bə ım məlumati əsosi ım hərbiyə məşğədə 10 həzo silahinə kadr,100 qılə tank və hərbiyə maşin,120 qılə top(artileriya) iyən rəket ğandə silah və təğribən 20 qılə bepilotə təyyarə iştirakışon heste.

təğ

komment