noy 07, 2019 11:41 Asia/Tehran
  • Rusiyə səfir bə Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə vanq kardə bə.

Azərbaycan Respublikaədə bıə Rusiyə səfir bə ım məmləkəti xarici koon vəzorətxonə vanq kardə bə.

Azərbaycan Respublikaədə bıə Rusiyə səfir bə ım məmləkəti xarici koon vəzorətxonə vanq kardə bə.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə zinə elanış ka Ğərəbaği muxtariyət tələb bıkə məntəğə 2 qılə nımayəndə bə Maskva səfər karde xoto Bokuədə bıə Rusiyə səfir bə Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə vanq kardə bə.

Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə elanış kardə ki Ğərəbaği 2 qılə nımayəndə bə Maskva səfər kardeku ıştə etirazış bə Burçarnikov elanış kardə.

 

 

təğ

komment