noy 08, 2019 10:33 Asia/Tehran
  • De nərkotikə maddon ğaçaği mubarizə bardey İron və Azərbaycan Respublika həmkarətion

Bokuədə bıə İron İslam Respublika səfir və Azərbaycan Respublika məmləkəti daxiliyə koon vəzir,de nərkotikə maddon mubarizə bardeyu ,2 qılə məmləkəti həmkarətion barədə muzakirəşon dəvoni.

Bokuədə bıə İron İslam Respublika səfir və Azərbaycan Respublika məmləkəti daxiliyə koon vəzir,de nərkotikə maddon mubarizə bardeyu ,2 qılə məmləkəti həmkarətion barədə muzakirəşon dəvoni.

Bokuədə bıə İroni səfir Cəvad Cəhanqirzadə ım vindımonədə İron İslam Respublika və Azərbaycan Respublika mıxtəlif orqanon rabiton səthiku rozi mande və 2 qılə məmləkəti devləton veyə həmkarətionış tələb karde.

Azərbaycan Respublika məmləkəti daxili koon vəzi Vilayət İyvazov həm ım vindımonədə məntəğədə sulh və oroməti bərğəror karde iyən de mıtəşəkkilə cinayəton və nərkotikə maddon ğaçaği mubarizə bardeyu bə 2 qılə məmləkəti zumandətion işarəş karde.

 

 

təğ

komment